РЕЄСТРАЦІЯ 
Претендентів на присвоєння звання "вчитель-методист", "вихователь-методист", "практичний психолог-методист", "керівник гуртка - методист", "педагог-організатор - методист" у 2016 році
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

 

  • автор досвіду: Дьячина Ольга Сергіївна, керівник гуртків художньо-естетичного  напряму позашкільного навчального закладу Будинок дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області; повна вища освіта, 10 тарифний розряд, педагогічний стаж 20 років.
  • тема досвіду:«Охорона дитячого голосу».
  • адреса досвіду: м. Нетішин Хмельницької області, вул. Михайлова, 4, ПНЗ Будинок дитячої творчості, ел. адреса bdt.net@gmail.com.
  • анотація:

Питання збереження дитячого голосу  передбачає розв’язання низки проблем пов’язаних над його роботою у вокальному колективі.

Апробована педагогом в системі гурткової роботи методика валеологічного підходу до охорони дитячого голосу ґрунтується на загальнодидактичних принципах вокальної педагогіки та принципах резонансної теорії мистецтва дитячого голосу.

Методичні рекомендації керівника вокального гуртка носять практичний характер, узагальнюють вітчизняний та власний авторський досвід і є універсальною та адресною методикою викладання співу.

Досвідвивчено методистом міськогометодичногокабінету Власюк М.М. у 2015-2016 роках, затвердженодосвід радою методичного кабінету (протокол № 1 від 18.01.2017 р.).

Матеріали можна переглянути за посиланнями:

http://vernisaghe.at.ua/ 
http://budynok.at.ua  
РЕЄСТРАЦІЯ 
Претендентів на присвоєння звання "вчитель-методист", "вихователь-методист", "практичний психолог-методист", "керівник гуртка - методист", "педагог-організатор - методист" у 2016 році
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

автор досвіду:Стицюк Юрій Олександрович, керівник гуртка «Гончарик» декоративно-прикладного напряму позашкільного навчального закладу Будинок дитячої творчості м. Нетішин Хмельницької області; повна вища освіта, 10 тарифний розряд, педагогічний стаж 15 років.

  • тема досвіду:«Формування національної свідомості засобами декоративно-прикладного мистецтва».
  • адреса досвіду: м. Нетішин Хмельницької області, вул. Михайлова, 4, ПНЗ Будинок дитячої творчості, ел. адреса bdt.net@gmail.com.
  • анотація досвіду: Важливою складовою змісту національно-патріотичного виховання учнів є розвиток їхньої трудової активності. Активне використання народних промислів на заняттях гуртків декоративно-ужиткового мистецтва  відкриває широкі перспективи підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Методичний посібник розкриває роль керівника гуртка в посиленні патріотичного виховання, знайомить із  формами та методами патріотичного виховання на заняттях гуртка з гончарства, містить конспекти занять гуртка «Гончарик».

Практичне значення досвіду полягає в тому, що його матеріали можуть бути використані керівниками гуртків декоративно-прикладного напрямку  при плануванні та здійсненні навчально-виховного процесу у гуртку.

 

Досвідвивчено методистом міськогометодичногокабінету Власюк М.М. у 2015-2016 роках, затвердженодосвід радою методичного кабінету (протокол № 1 від 18.01.2017 р.).

 

Матеріали можна переглянути за посиланнями:

http://budynok.at.ua   
https://goncharukbdt.wixsite.com/glynolip