Челишева Олена Іванівна

 

Пропонований навчально-методичний посібник «Основи кольорознавства на заняттях образотворчого мистецтва» допоможе керівникам гуртків в практичній діяльності позашкільних навчальних закладів використовувати можливості мистецтва, зокрема роль кольору в образотворчій діяльності вихованців.

 

            Посібник адресовано широкому колу читачів, які цікавляться питаннями колористичної грамотності.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………….4

РОЗДІЛ 1. ВИВЧЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОЇ

ГРАМОТИ – ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ УМОВ

УСПІШНОГО НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО

МИСТЕЦТВА………………………………………………...7

1.1. Роль малювання в живописі…………………………......7

1.2. Символіка кольору……………………………………..11

1.3. Основні властивості кольорів………………………….14

- Ахроматичні і хроматичні кольори…………………....14

 - Спектральні кольори …………………………….…….17

  - Теплі і холодні кольори……………………………….19

1.4.  Гармонійні кольорові зв’язки………………………….21

1.5. Особливості відчуття та сприймання кольору

у школярів…………………………………………………….23

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ РОБОТИ

З ДІТЬМИ НА ЗАНЯТТЯХ ГРАФІЧНОЇ ТА

КОЛОРИСТИЧНОЇ ГРАМОТИ…………………………….28

2.1. Елементи образної мови та виразності малювання…...29

2.2. Різноманітні види техніки………………………………32

ВИСНОВКИ………………………………………………….43

БІБЛІОГРАФІЯ………………………………………………46

ДОДАТКИ ………………………………………………...…48

Вступ

Система освіти в сучасних умовах є основним механізмом успадкування культурного надбання новими поколіннями. У зв’язку з цим особливо важливого значення набувають питання культурного розвитку та естетичного виховання підростаючого покоління. Але формування естетичної культури неможливе без якісних змін у свідомості людини, відношенні її до мистецтва. Завдання набагато складніше - необхідно сформувати в них уміння творити прекрасне в повсякденній праці, в міжлюдських стосунках.

Сучасні спостереження дають підстави вченим зробити висновок, що колористична безграмотність сучасного працівника приводить до практичної необхідності здолати бар’єр на шляху до якості в різних галузях промисловості. Часто нездоланною перепоною в багатьох напрямках виробництва є чисто фізична сліпота до кольору, його тональності, насиченості відтінку. У зв’язку з цим академік С.В. Вавілов писав: “Володіння кольоровим баченням надзвичайно підвищує цінність зорового сприймання. Кольорове бачення дає можливість дуже швидко і по-новому розрізняти предмети і елементи середовища”.

Кольорове бачення людини - явище унікальне і закономірне. Проблематика, пов’язана з даним явищем, постійно привертає увагу вчених. Сьогодні вже зрозуміло, що розкрити це складне явище, розглядаючи його лише на якомусь одному рівні (фізичному, фізіологічному, психологічному, естетичному) практично неможливо. Потрібно розглядати систему цілісно і теоретичні концепції апробувати в педагогічному процесі художньо-естетичного розвитку дітей.

Окремі педагоги-ентузіасти (Б. Нєменський, А. Мелік-Пашаєв, В. Щербаков, Б. Юсов та інші) намагалися працювати в даному напрямку, але педагогічні дослідження в галузі художнього розвитку вихованців належної підтримки не знайшли. Ситуація радикально міняється, образотворче мистецтво як предмет гуманітарно-естетичного циклу, в сучасній педагогічній науці все частіше стає об’єктом переосмислення і експериментального вивчення.

 Переглядаються застарілі і створюються більш досконалі програми, посібники з даного предмета, методика його викладання збагачується новими науково-теоретичними і практичними висновками і дослідженнями. Однак в практичній діяльності позашкільних навчальних закладів використовуються далеко не всі можливості мистецтва, зокрема роль кольору в образотворчій діяльності вихованців недостатньо розглядалася в Україні.

 Послідовної систематизованої розробки даної проблеми немає. Таким чином, значимість кольору як одного з найважливіших засобів образотворчої діяльності вихованців, розвитку кольорового бачення та сприймання, відсутність дослідження специфіки навчання вихованців основ колористики дають підставу вважати тему даного навчально-методичного посібника  актуальною.

 

РОЗДІЛ 1. ВИВЧЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ГРАМОТИ – ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ УМОВ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

1.1. Роль малювання в живописі

Існує кілька видів мистецтва: література, музика, образотворче мистецтво, театр, кіно, хореографія, архітектура, декоративне мистецтво й інші. Специфіка кожного виду мистецтва в тому, що воно особливо впливає на людину своїми специфічними художніми засобами й матеріалами: словом, звуком, рухом, фарбами, різними природними матеріалами. Музика, наприклад, безпосередньо звернена до музичного почуття людини. Скульптура торкається інших струн людської душі. Вона передає нам наочно об'ємну, пластичну виразність тіла. Вона впливає на здатність нашого ока сприймати прекрасну форму.

Кожний вид мистецтва й мистецтво взагалі звернене до будь-якої людської особистості. А це припускає, що кожна людина може зрозуміти всі види мистецтва. Педагогічний зміст цього ми розуміємо в тому, що не можна обмежувати виховання й розвиток дитини лише одним видом мистецтва. Тільки їхня сукупність може забезпечити нормальне естетичне виховання.

 Живопис називають першим серед образотворчих мистецтв. Колір - головний її виразний засіб. У живописному творі глядач раніше сприймає колорит картини, її колірну гаму.

 Колір основний, але не єдиний засіб художньої виразності. Є ще лінійна композиція і світлотіньове рішення, або тон. Тон картини - це міра світлоти її колориту. Бувають твори як би виткані з світла, тобто світлі по тону і темні. Колорит і тон картини звичайно виражають основну її ідею.

У живописі важливу роль грає техніка виконання. За час тривалого розвитку цього вигляду мистецтва було розроблено багато прийомів малювання. Переважання в роботі тих або інших прийомів залежить від темпераменту художника, його світогляду і т. ін.

Живопис поділяється на монументальний і станковий. Монументальний живопис - це розпис будівель як зовні, так і всередині, тісно пов'язаний із архітектурою. Створюючи монументальні розписи, необхідно враховувати розміри площин, на яких буде вміщуватися живопис, масштаб зображень, кут зору глядачів. У монументальному живописі відображаються основні ідеали суспільства, його прагнення, мета, головні історичні події і т. ін.

 Станковий живопис, як правило, не пов'язаний з архітектурним ансамблем. Він існує самостійно. У Будинках культури, учбових закладах, житлових приміщеннях - скрізь можна зустріти станкові твори, виконані на спеціальних мольбертах (станках, звідси і відбувається назва "станковий живопис"). Станковий живопис поділяється на жанри: побутовий, історичний, батальний, портретний, пейзажний, анімалістичний і натюрмортний .

Кольори, як відомо, мають дуже сильну дію на психіку людини, тому певні кольори, їх взаємодія, певні композиційні розміщення мають сильну дію на відчуття, сприйняття людини.

Отже, коли мова йде про живопис предметний, або реалістичний, то ми будемо говорити про форму і матеріал предметів, які сприймаються нами завдяки світловим і кольоровим різноманітностям. Щоб правдиво зобразити натуру, треба правдиво побудувати форму, точно передати перехід світла і кольору на кожній об'ємній формі.

Живопис - це виконане фарбами за відповідними законами зображення явищ життя і природи. У живопису використовуються різноманітні фарби - олійні, гуаш, акварель, темпера і ін.

При всій різноманітності барвникового матеріалу принципи реалістичного живопису одні й ті ж. Зображення фарбами, що ґрунтується на визначенні та передачі кольорових і тональних відношень, мають загальні для всіх технік закономірності.

В живописі використовуються декілька технічних методів. Найбільш розповсюджені такі:

 1) Одношаровий живопис, який ще називається "алла пріма", по мокрому шару фарб, коли етюд виконується в один чи декілька сеансів, але швидше, ніж фарби встигнуть висохнути. У технічному відношенні цей метод є найкращим, тому що живопис при висиханні зберігає свою первісну свіжість і фарби не тьмяніють. Щоб у тривалій роботі можна було закінчувати її по мокрому, треба використовувати фарби, які повільно сохнуть, наприклад, цинкові білила. У проміжки між роботою етюд поміщають на холод, в темноту, не допускають свіжого повітря.

2) Другий метод - це багатошаровий живопис і використовується в тих випадках, коли робота над етюдом чи картиною не може бути закінчена по вологому шару фарб і продовжується після утворення на ньому висохлої плівки. Багатошаровий живопис можна проводити від початку і до кінця олійними фарбами, або змішаним способом - спочатку виконують підмальовок аквареллю або темперою, а потім працюють олійними фарбами .

Отже, щоб створювати картини значимі за змістом і прекрасні за формою, треба навчитися передавати засобами живопису предмети оточуючого нас світу, їх форму, колір, світло, матеріал, простір, взаємовідношення кольорових мас. Художники-реалісти виходять з тої матеріалістичної установки, що всі предмети оточуючого нас світу створені з якогось матеріалу, мають форму, світло і знаходяться в умовах реального простору. Уміння правдиво і грамотно передавати видимі властивості предметів в просторі - необхідні умови реалістичного живопису.

  1. Символіка кольору

Символіка кольору має давню історію. Люди з незапам'ятних часів надавали особливе значення читанню "мови фарб", що знайшло відображення в древніх міфах, народних переказах, казках, різних релігійних і містичних навчаннях. Так, в астрології промені Сонця, що розкладені в спектр і дають 7 кольорів, відповідали 7 основним планетам: червоний - колір Марса, синій, - колір Венери, жовтий, - колір Меркурія, зелений, - колір Сатурну, пурпурний, - колір Юпітера, помаранчевий, - колір Сонця, фіолетовий, - колір місяця. При цьому фарби символізували не лише планети і їх вплив, але і соціальне положення людей, їх різні психологічні стани. Це проявлялося в підборі одягу певних кольорів, народних приказках, обрядах і так далі. У різних народів склалася певна символіка фарб, що дійшла до наших днів.

Так, люди із старовини виявляли особливу цікавість до червоного кольору. У багатьох мовах одно і те ж слово означає червоний колір і взагалі усе красиве, прекрасне. У Полінезії слово " червоний" є синонімом слова " коханий". У Китаю про щиру, відверту людину говорять "червоне серце", тоді як серце поганої, підступної людини чорне.

Червоний колір символізує радість, красу, любов і повноту життя, а з іншого боку - ворожнечу, помсту, війну. Його символічні значення дуже різноманітні і, іноді, суперечливі. Червоне означає також владу, велич. У Візантії тільки імператриця мала право носити червоні чобітки. Імператор підписувався пурпурним чорнилом, сидів на пурпурному троні. У багатьох народів червоний колір символізує південь, полум'я і жару.

Білий колір символізує чистоту, незаплямованість, невинність, доброчесність, радість.  Він асоціюється з денним світлом, а також з силою, що виробляє, яка втілена в молоці і яйці. З білизною пов'язано уявлення про явне, загальноприйняте, законне, істинне. У деяких народів білий одяг носили царі і жерці, що символізувало урочистість і велич. Проте білий колір може набувати і протилежного значення. За своєю природою він як би поглинає, нейтралізує усі інші кольори і співвідноситься з порожнечею, безтілесністю, крижаним мовчанням і зрештою - із смертю.

Чорний колір, як правило, символізує нещастя, горе, траур, загибель.   

Жовтий - колір золота, яке із старовини сприймалося як застиглий сонячний колір. Це колір осені, колір зрілих колосів і листя, що в'яне, але також і колір хвороби, смерті, потойбічного світу.

Синій колір у багатьох народів символізує небо і вічність. Він також може символізувати доброту, вірність, постійність, розташування, а в геральдиці означає цнотливість, чесність, добру славу і вірність.

Зелений - колір трави і листя. У багатьох народів він символізує юність, надію, веселощі, хоча іноді - і незрілість, недостатню досконалість. Зелений колір гранично матеріальний і діє заспокійливо, але може справляти і гнітюче враження (не випадково тугу називають " зеленою", а сама людина " зеленіє" від злості).

Древня символіка фарб і їх інтерпретація в різних культурах знаходить своє підтвердження в сучасних теоріях взаємозв’язку кольору і емоційно-вольових станів не лише окремої людини, але і цілих спільнот.

 

1.3.  Основні властивості кольорів

Важливу роль у створенні живописної композиції відіграє колір. Виховання кольоросприйняття — одне з найважливіших завдань навчання живопису. Для того, щоби реалізувати це завдання, необхідно опанувати знаннями, вміннями та навичками в галузі основ живописної грамоти. Колір, забарвлення – один з основних художніх (зображальних і емоційних) засобів у живописі; зорове відчуття, викликане світлом із різною довжиною хвилі.

Хроматичні і ахроматичні кольори

Кольори підрозділяються на хроматичні (від грецького слова хромос – зафарбований) й ахроматичні. До хроматичних відносяться всі кольори, що мають колірний тон; до ахроматичних – білий, чорний і відтінки сірого. Ці дві фарби (біла і чорна) не піддані дії теплого і холодного, але вони виражають категоричний контраст - темне і світле. Вже в цьому є драматичне зіткнення, боротьба, що визначена прямо, категорично і ясно, без будь-яких емоцій. У білому і чорному в той же час передані ідеї вічності і нескінченності, в них вічне мовчання, хоча в білому відчувається молодий пагінець, що може потенційно розвитися, а в чорному все мертве, без руху, без майбутнього. На чорній усі фарби звучать, на білому - сутеніють. Сірий - рівновага чорного з білим, уособлення нерухомості і спокою. Ахроматичні кольори не мають кольорового тону, а тільки світловий (білий, сірий і чорний). Сірий колір з’являється при з’єднанні білої і чорної фарб і має діапазон розтяжки від світло- до темно-сірого. Якщо чорний поглинає майже всі промені (електромагнітні хвилі), то білий, навпаки, – усі відбиває. Саме тому білі предмети, освітлені червоним джерелом світла, набуватимуть червоного забарвлення, а освітлені блакитним – блакитного, тоді як чорні предмети майже непомітно змінюють своє забарвлення. Здатність поверхні предмета відбивати чи поглинати частину падаючих на нього променів втілюється в поняття світлості. Світлість – це тональна відміна даного кольору порівняно з білим або чорним. Білий, середньо-сірий і чорний кольори утворюють трьохтоновий ахроматичний ряд. Введенням між білим і середньо-сірим світло-сірого, а між середньо-сірим і чорним темно-сірого утворюють п’ятитоновий ахроматичний ряд. Так само будуються семи-, дев’ятитонові ахроматичні ряди. В останньому, що складається із дев’яти різновіддалених тональних ступенів, середньо-сірий чітко ділить усі кольори на світлу і темну тональну групи. У цьому ряді виділяють три світлотональні регістри: світло-сірий, середньо-сірий і темно-сірий. Сірий колір розглядають як поступове ослаблення світлості білого, причому його поступове затемнення веде до чорного. Середня ступінь ахроматичного ряду є найспокійнішою, виражає емоційну рівновагу. Три різновіддалені тони потрапляють у пропорційну залежність: великий контраст так відноситься до середнього, як середній до малого. Рівність контрастів порушиться, якщо середньо-сірий переміститься в бік білого (світло-сірий) або в бік чорного (темно-сірий). Емоційна виразність трьохтонових ахроматичних композицій повного світлісного діапазону вирізняється великою контрастністю та напруженістю. Причому міра експресивності й динаміки світлісних контрастів зростає внаслідок зміщення середньо-сірого. Звуження тональних відношень композиції в межах одного регістру (світло-сірого, середньо-сірого чи темно-сірого) приводить до статичного, спокійного, врівноваженого звучання, навіть деякої маловиразності. Проте емоційно-психологічне сприйняття ахроматичних композицій неоднакове: світло-сірі дають відчуття легкості, повітряності, ліричності, а темно-сірі – важкі відчуття суворості, суму й драматизму. Своєрідним засобом виразності є також пропорційність відношень площ кожного тону. Загалом існує три варіанти ахроматичних композицій при нерівномірному співвідношенні площ: композиція на білому, композиція на сірому та композиція на чорному тлі. Кожен із цих варіантів має безліч варіативних відмін . Сірий колір може виглядати як теплий, холодний або нейтральний. Мертвий колір – біло-чорні кольори етюду – гризайль. Так само називають монохромні зображення, а також нерідко нейтральне тло картини.

Спектральні кольори

Існує сім кольорів оптичного, тобто сонячного спектра, кольорів райдуги, хроматичних, монохромних, простих, основних кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Із семи основних кольорів розрізняють:

три базові (основні) кольори: червоний, жовтий, синій;

три похідні кольори: оранжевий, зелений, фіолетовий.

Крім основних і похідних кольорів художники насичують картинне полотно безліччю відтінків. Відтінками називаються кольори, отримані при змішуванні двох або більше фарб. Кожний із семи основних кольорів (кольорів райдуги) має 360 відтінків: 180 теплих і 180 холодних (доведено японськими інженерами-дизайнерами).

Усі сім кольорів спектра, тобто хроматичні кольори (базові, похідні та блакитний) представлені природною шкалою спектру сонячного світла, тобто знаходяться в спектральному колі у своєму послідовному розташуванні, їх можна отримати пропустивши промінь білого кольору через прозору призму. Промінь іншого кольору, пропущений через призму, не розпадається на спектр. Якщо провести зворотну операцію та зібрати в пучок кольорові промені, ми знову одержимо білий колір (біле світло). До хроматичних кольорів відноситься й пурпурний колір, якого немає в спектрі, але його можна легко отримати внаслідок змішування червоного та фіолетового кольорів. Похідні кольори одержуємо з базових. Шляхом змішування на палітрі червоного та жовтого кольорів одержуємо оранжевий колір (на палітрі змішуємо червоний і жовтий кольори, розводимо водою й наносимо на папір прозорий оранжевий колір); жовтого та синього – зелений; червоного та синього – фіолетовий. Отже, кольори, торкаючись один одного, змінюються. Якщо на папері зробимо гуашевою фарбою дві плями різного кольору та розітремо межу між ними, досягнувши ефекту поступового переходу від одного кольору до іншого, то одержимо перехід, що називається розтяжкою. Поступовий перехід від одного кольору до іншого, утворений рівномірно зафарбованими ділянками, називається шкалою. Якщо шкала відображає зміни однієї характеристики, вона має лінійний характер (стрічка); якщо за двома – має площинний характер, що нагадує сітку координат; якщо ж за трьома – звертаємось до просторової сітки координат, в якій зміни відбуваються в трьох напрямах: знизу вверх, зліва направо та в перпендикулярному до них напрямку.

Теплі і холодні кольори

Теплими кольорами вважаються: червоний, оранжевий (помаранчевий), жовтий (наприклад, колір вогню, захід сонця; день асоціюється з теплом). Жовтогарячі кольори мають якості: світлі, активні, голосні, сухі.

Холодними кольорами вважаються: зелений, блакитний, синій, фіолетовий (ліловий, бузковий) (наприклад, колір соковитої трави, гірського озера, зимової ночі, вечірнього неба; ніч асоціюється з прохолодою). Сині, блакитні кольори ми пов’язуємо із забарвленням води й льоду, відчуттям холоду, а червоні й оранжеві сприймаємо як кольори вогню та відносимо їх до теплих. Синьо-фіолетові кольори мають якості: темні, пасивні, тихі, вологі.

Будь-який колір може бути як теплим, так і холодним. Коли до зеленої фарби додамо жовту, колір стане теплим; коли до зеленої фарби додамо блакитну, то колір стане холодним. У хроматичному колі до теплих належать кольори з найбільшою довжиною, а до холодних належать кольори з найменшою довжиною хвиль. Проте такий “температурний” поділ є умовним, оскільки пурпурна барва сприймається холоднішою за червону, але теплішою порівняно із фіолетовою. Із відповідною теплотою кольорів взаємопов’язана візуальна активність. Так, червоний або оранжевий навіть на незначній площі виділяються сильніше, ніж синій на більшій площині. Звідси теплі кольори сприймаються як активні, а холодні – як пасивні. А.Шопенгауер, щоб урівноважити “енергетичність” кольорів у колі, змістив його центр до активної групи та вивів таку пропорцію: 3 частини жовтого + 9 частин фіолетового = 6 частин червоного + 6 частин зеленого = 4 частини оранжевого + 8 частин синього = 8 частин синього = 1 частина білого.

Існує умовний поділ кольору на “виступаючі” і “відступаючі”: до перших відносяться яскраві теплі і світлі кольори, до других – холодні і темні. Такі видимі властивості кольору допомагають у живописі вибудовувати простір картинної площини. Розглядаючи пейзаж, ми бачимо, що на темному тлі світлий предмет буде здаватися оптично більшим і світлішим. Колір впливає на наше сприйняття предметів і навколишнього простору. Площини й форми, що мають оранжеве та червоне забарвлення, здаються нам ближчими, ніж рівновіддалені предмети блакитного кольору. Світлі холодні кольори роблять предмети візуально прозорішими, повітрянішими, легшими, ніж темні, інтенсивно насичені: темно-сірі, чорний, коричневий тощо.

*** Натисніть на посилання щоб завантажити документ повністю...

завантажити документ

*** Натисніть на посилання щоб завантажити додаткові матеріали...

завантажити документ